Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές

24-28 Απριλίου 2017, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ) , Αθήνα

Digital Scholarly Editions and Modern Greek Studies | DiXiT workshop


Δήλωση συμμετοχής

Είναι το σεμινάριο αυτό για μένα;

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές κι ερευνήτριες από το χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία κλ.π.) που ασχολούνται με κειμενικά ιστορικά τεκμήρια. Κατ᾽επέκταση, το σεμινάριο ενδέχεται να είναι χρήσιμο και σε ειδικούς από τους χώρους των αρχείων, βιβλιοθηκών, εκδόσεων.

Τι χρειάζεται για να το παρακολουθήσω;

-Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής. Θα χορηγηθούν, χορηγία του DiXiT, ορισμένες μικρές υποτροφίες για άτομα (κυρίως μεταπτυχιακούς φοιτητές & υπ.διδάκτορες) που θέλουν να το παρακολουθήσουν και διαμένουν εκτός Αθηνών.

-Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά, γι’ αυτό οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν και στις δύο γλώσσες.

-Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει προηγούμενες τεχνικές γνώσεις, ωστόσο η εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου και ψηφιακών εργαλείων θεωρείται χρήσιμη.

-Επιπλέον, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η κατοχή και χρήση προσωπικού φορητού υπολογιστή.

Δήλωση Συμμετοχής και Διαδικασία Επιλογής

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε στο πρώτο αυτό σεμινάριο την καλύτερη δυνατή ποιότητα στη διδασκαλία πρέπει να περιορίσουμε το μέγεθος της ομάδας στα 25 άτομα. Για το λόγο αυτό, τίθεται σε εφαρμογή μια διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων συμπληρώνοντας μια φόρμα συμμετοχής.

Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 7 Απριλίου. Όσοι τελικά επιλεγούν για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα ενημερωθούν το αργότερο μέχρι τις 9 Απριλίου. Αν χρειάζεστε κάποια επιπλέον διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Άννα-Μαρία Σιχάνη ( anna-maria.sichani[at]huygens.knaw.nl ) .

Κατά τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψιν είναι:

Το DiXiT και η ομάδα των συνεργαζόμενων φορέων ενισχύουν και υποστηρίζουν την ίση μεταχείριση και πρόσβαση στη γνώση, χωρίς καμιά διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.