Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές

24-28 Απριλίου 2017, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ) , Αθήνα

Digital Scholarly Editions and Modern Greek Studies | DiXiT workshop


Δομή και πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα εντατικό πενθήμερο σεμινάριο, με μαθήματα από τις 9πμ έως τις 17μμ ημερησίως.

Δευτέρα 24 Απριλίου

1. Θεωρία, ιστορία, παραδείγματα και χρήσεις των ψηφιακών εκδόσεων | Theory, history, examples of digital scholarly editing
2. Εισαγωγή στην κωδικοποίηση κειμένου και στην XML | Introduction to markup, text encoding and XML
3. Μεταγραφή και κωδικοποίηση κειμένου με το πρότυπο ΤΕΙ. Βασική δομή κειμένου και κύρια στοιχεία | Introduction to TEI. Basic structure and core elements
4. Οντότητες ονομάτων (πρόσωπα, μέρη, ημερομηνίες) ενός ΤΕΙ εγγράφου | TEI named entities

Τρίτη 25 Απριλίου

5. a.Μεταγραφή, συγγραφικές & εκδοτικές επεμβάσεις και πρωτογενείς πηγές | Transcription, authorial interventions and encoding of primary sources - b.Genre, discipline specific or methodological schemas, customizations and best practices
6. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο-πηγή - πολλαπλές εκδοχές: Μετασχηματίζοντας τα ΤΕΙ έγγραφα | Single source - multiple outputs: Transforming your TEI texts

Τετάρτη 26 Απριλίου

7. Δουλεύοντας με ψηφιακές απεικονίσεις ιστορικών τεκμηρίων (facsimiles). Ανάλυση κειμένου & αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων | Working with facsimiles: Document analysis & Handwritten Text Recognition
8. Στρογγυλή τράπεζα: Πώς σχεδιάζω και δημιουργώ μια ψηφιακή έκδοση κειμενικών τεκμηρίων; | Panel on “How to get a digital scholarly edition off the ground?”

Πέμπτη 27 Απριλίου

9.Τι είναι, γιατί και πώς δημιουργώ ένα TEI schema (ODD) | What is, Why and How to make a TEI schema (ODD)
10.Multi-file transform and query: An introduction to eXist, xPath, XQuery
11.TEI - eXist clinic
12.Keynote - Mats Dahlström (Associate professor, Swedish School of Library and Information Science,UC Borås, Sweden)

Παρασκευή 28 Απριλίου (έως τις 14μμ)

13.Putting it all together.How to create a digital TEI edition TEI Publisher in eXist-db
14. Ερωτήσεις - διευκρινήσεις - ιδέες - αξιολόγηση

Στο σεμινάριο διδάσκουν οι:

Συνεργάζονται οι: