Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές

24-28 Απριλίου 2017, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ) , Αθήνα

Digital Scholarly Editions and Modern Greek Studies | DiXiT workshop


Δομή και πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα εντατικό πενθήμερο σεμινάριο, με μαθήματα από τις 9πμ έως τις 17.30 μμ ημερησίως.

Δευτέρα 24 Απριλίου

(9:00-10:45) 1. Θεωρία, ιστορία, παραδείγματα και χρήσεις των ψηφιακών εκδόσεων | Theory, history, examples of digital scholarly editing
(11:00-13:00) 2. Εισαγωγή στην κωδικοποίηση κειμένου και στην XML | Introduction to markup, text encoding and XML
(14:00-15:30) 3. Μεταγραφή και κωδικοποίηση κειμένου με το πρότυπο ΤΕΙ. Βασική δομή κειμένου και κύρια στοιχεία | Introduction to TEI. Basic structure and core elements
(16:00-17:30) 4. Οντότητες ονομάτων (πρόσωπα, μέρη, ημερομηνίες) ενός ΤΕΙ εγγράφου | TEI named entities

Τρίτη 25 Απριλίου

(9:00-13:00 - 14:00-15:00) 5. a.Μεταγραφή, συγγραφικές & εκδοτικές επεμβάσεις και πρωτογενείς πηγές | Transcription, authorial interventions and encoding of primary sources - b.Genre, discipline specific or methodological schemas, customizations and best practices
(15:30-17:30) 6. Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο-πηγή - πολλαπλές εκδοχές: Μετασχηματίζοντας τα ΤΕΙ έγγραφα | Single source - multiple outputs: Transforming your TEI texts

Τετάρτη 26 Απριλίου

(9:00-13:00) 7. Δουλεύοντας με ψηφιακές απεικονίσεις ιστορικών τεκμηρίων (facsimiles). Ανάλυση κειμένου & αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων | Working with facsimiles: Document analysis & Handwritten Text Recognition
(14:30-17:00) 8. Στρογγυλή τράπεζα: Πώς σχεδιάζω και δημιουργώ μια ψηφιακή έκδοση κειμενικών τεκμηρίων; | Panel on “How to get a digital scholarly edition off the ground?”

Πέμπτη 27 Απριλίου

(9:00-10:45) 9.Τι είναι, γιατί και πώς δημιουργώ ένα TEI schema (ODD) | What is, Why and How to make a TEI schema (ODD)
(11:00-13:00) 10.Multi-file transform and query: An introduction to eXist, xPath, XQuery
(14:00-16:00) 11.TEI - eXist clinic
(16:30 - 19:00) 12.Keynote - Mats Dahlström (Associate professor, Swedish School of Library and Information Science,UC Borås, Sweden)

Παρασκευή 28 Απριλίου (έως τις 14μμ)

(9:00-10:45) 13.Putting it all together.How to create a digital TEI edition TEI Publisher in eXist-db
(11:00-13:30) 14. Ερωτήσεις - διευκρινήσεις - ιδέες - αξιολόγηση

Στο σεμινάριο διδάσκουν οι:

Συνεργάζονται οι: